Behandeling

U kunt u telefonisch (06-10268072) of via het contactformulier aanmelden voor behandeling. Samen maken we een afspraak.

Bij verwijzing van een arts

Wat neemt u mee? Uw verwijsbrief en legitimatiebewijs. Als eerst volgt een vraaggesprek om de klacht(en) goed in kaart te brengen. Hierna volgt eventueel een lichamelijk onderzoek. Uw houding wordt geanalyseerd en u wordt gevraagd meerdere bewegingen uit te voeren, gevolgd door diverse aanvullende (spier)testen.  Vervolgens wordt een persoonlijk behandeldoel- en plan opgesteld en deze wordt met u besproken. Vaak is een eerste afspraak 1 uur. Dit wordt bij uw verzekering als een intake gesprek en behandeling gedeclareerd. Na de eerste behandeling krijgt u gerichte vragenlijsten toegestuurd.

In de daaropvolgende behandelingen krijgt u doelgerichte oefeningen, tips en adviezen. 

Bij directe toegankelijkheid zonder verwijzing

Wat neemt u mee? Uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas. Er vind eerst een korte screening plaats. Hierin wordt gekeken of u op de juiste plaats bent voor behandeling en of er geen aanwijzingen zijn voor aandoeningen die nader specialistische onderzoek vragen. De werkwijze na de screening is gelijk aan de bovenstaande tekst.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor het slagen van de behandeling is het essentieel dat u zich actief inzet. De kennis en vaardigheden die u verzamelt zorgen ervoor dat u dit na afloop van de therapie zelfstandig kunt voortzetten, toepassen en volhouden. U wordt uw eigen therapeut, u heeft grip op uw klacht, voorkomt dat de klacht terugkeert én u kunt adequaat handelen wanneer dat nodig is.